Direct Method Nedir?

The Direct Method’un amacı; sizi ingilizce KONUŞTURMAKTIR. Bu amaç doğrultusunda, anadilleri ingilizce olan zengin kültür ve alt yapıya sahip eğitmenlerimizle; öğrenci sürekli olarak İngilizce düşünüp, İngilizce konuşmaya  yönlendirir.

Sadece sorulan sorulara cevap bekleyen bir metod olmayan The Direct Method; öğretmenin interaktif bir şekilde öğrenciye sürekli konuşmaya sevk etmesidir. Bu şekilde; sorulan soruları cevaplamakla sınırlı kalmayıp, öğrenciyi de soru sormaya yönelterek İngilizce düşünüp konuşması konusunda yeteneğini geliştirir. Ayrıca metodun içine yerleştirilmiş güncel aktivitelerle dinleme, okuma yazma konularında da gelişiminizi sağlar.

Direct Method bire bir özel derslerde kullanılacak bir materyal olarak tasarlanıp, yepyeni bir sistem olarak başlangıç seviyesinden, ileri seviyelere kadar her öğrenciye hitap eden bir sistemdir. Direct Method’un yaratıcıları ‘’İngilizce KONUŞMAYI öğrenmenin tek yolu o dili kullanmaktır’’ felsefesiyle ders akışında sürekli İngilizce konuşur ve konuştururlar.

Direct Method kitapları hazırlanırken, eğitim alacak bireylerin Türkçe konuşan insanlar olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Bizzat ilkokuldan -üniversteye kadar ingilizce eğitim öğretim gören birçok öğrencimiz, The Direct Method la tanıştıktan sonra İngilizce KONUŞMAYA başlamışlardır.

İngilizce konuşarak öğrenilir!

1. Sistemin yapısı su şekildedir; Anadili İngilizce olan eğitmenimiz öğrenciye kitaptan sorular sorar, bu sorular öğrencinin öğrenmesi hedeflenen yeni kelimeleri ve gramer yapılarını içerir. Öğrenci kitaba bakmadan bu soruları cevaplamaya çalışır ve takıldığı noktada eğitmen öğrenciye yardımcı olur. Böylece öğrenci söz konusu olan gramer yapısını öğrenmeye çabalamak yerine bu yapıyı “gerçek zamanlı” bir şekilde kullanır. Soru-cevap akışı tekrarlandıkça öğrencinin refleksif konuşabilme yetisi gelişir. Türkiye ‘deki İngilizce öğrenim sürecinin en büyük eksikliğinin pratik tabanlı İngilizce konuşmanın yetersizliği olduğunu görüp, geliştirdiğimiz Direct Method öğrenciyi kesintisiz konuşmaya yönlendirir.

2. Cevaplara sorular çalışması (Answer to Questions activities) Öğrencinin İngilizce sorulan sorulara cevap verebilme yeteneğini arttırırken, onların soru sorabilme egzersizlerine ihtiyaç duyduklarını değerlendirerek (Answer to Questions activities) ‘i geliştirdik.Bu çalışmada eğitmen öğrenciye yöneltmesini istediği sorunun cevabini verir. Öğrenciden bu cevabin sorusunu sormasını ister. Öğrenci verilen cevabin sorusunu uzun uzadıya sormaya çalışırken, doğal olarak hatalar yapar veya duraklar. Eğitmen hataları düzelterek öğrencinin kesintisiz konuşmasına yardımcı olur.

3. Eğitimimiz gramer ağırlıklı olmasa da gramerin varlığını ve gerekliliğini inkâr edemeyiz. Direct Method’un bu konuya yaklaşımı şöyledir; Örneğin; geçmiş zaman öğretilirken, klasik yöntemlerdeki gibi yapı anlatılıp ardından öğrencinin yazılı alıştırmalar çözmesi yerine eğitmen gramer yapısını anlattıktan sonra sürekli olarak geçmiş zaman soruları yöneltir. Öğrenci geçmiş zamanın yapısını öğrenirken, fiillerin ikinci hallerini ezberlediği halde konuşmaya geldiğinde bocalayıp basarisiz olmak yerine bu yapıyı konuşma tekrarlarıyla öğrenir ve öğrendiğini de konuşabilir.

4. Bir dilin doğası Unutulmaması gereken, İngilizce ve Türkçe aynı dil ailesinden olmadıklarından dolayı yapıları farklı olduğu gibi mantaliteleri de farklıdır. Bu yüzden İngilizce konuşabilmenin en etkin yolu o dili KONUŞARAK öğrenmektir.Konuşurken Türkçe düşünüp İngilizceye çevirerek hic bir yere varılamayacağı büyük bir gerçektir. Eğer böyle yaparsak düşündüklerimizi doğru bir şekilde ifade edemeyiz. Bu durumu en iyi şekilde çözmenin yolu anadili İngilizce olan eğitmenlerle bu dili KONUŞARAK öğrenmektir.

Native Speaker C1 Ingilizce Kitap

Direct Method’u özel ve farklı kılan birkaç özelliği şu şekilde sıralayabiliriz:

-Direkt Metod birebir özel derslerde kullanılacak bir materyal olarak tasarlanıp, yepyeni bir sistem olarak başlangıç seviyesinden, ileri seviyelere kadar her öğrenciye hitap eden bir sistemdir.

-Direct Method’un yaratıcıları ‘’İngilizce konuşmayı öğrenmenin tek yolu o dili kullanmaktır’’ felsefesiyle ders akışında sürekli İngilizce konuşur ve konuştururlar.

-Direct Metot kitapları hazırlanırken, eğitim alacak bireylerin Türkçe konuşan insanlar olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Direct Method ile tanışıp eğitim gören birçok öğrencimiz daha akıcı İngilizce konuşmaya başlamışlardır.